12. Digital hälsa och supermänniskan

Ett av de mest framträdande skiftena under de kommande årtiondena kommer med största sannolikhet att vara det som rör mänsklig hälsa. Hur kan tekniken hjälpa oss bli friskare, lyckligare och mer långlivade?

Även om vi har många problem på jorden, finns det en sanning som är svår att argumentera emot: vi har aldrig tidigare i världshistorien varit så friska och levt så länge som i dag. Och då har vi ändå bara skrapat på ytan till människans fulla potential. Vård och hälsa är på väg att revolutioneras.