15. Hållbarhet, energi och klimat

Att säkerställa jordens hållbara framtid är vår främsta utmaning som konsumenter, företag och makthavare. För att hålla temperaturhöjningen under 1,5 grad och samtidigt hantera pågående klimatförändringar, krävs omställningar på alla nivåer i samhället. Genom teknik och innovation kan de stora sprången tas.

Vi befinner oss på många sätt mitt i en unik historisk brytpunkt. Det gamla sättet att driva världen framåt har resulterat i ett häpnadsväckande välstånd för de flesta människor på planeten. Vi har aldrig varit så friska, levt så länge, varit så rika. Men i dag vet vi att den fossila vägen till välstånd sker på bekostnad av jordens framtid.