13. Blockchain och kryptovalutor

Blockchain gör det möjligt att lagra och överföra tillgångar och värdehandlingar på ett decentraliserat sätt, utanför banker och myndigheter.

Internet innebar en revolution i möjligheten att kunna överföra information och kunskap. Samma princip kan man säga gäller för blockkedjan men med tillgångar. Hur kan det skaka om samhället?


Judith Wolst skriver här begripligt om blockchain och NFT, samt hur det skulle kunna översättas till fler områden i samhället. Här finns även hennes text om DAO – Decentralized Autonomous Organizations.