11. Delningsekonomi och cirkularitet

Från det linjära sättet att tänka träder vi nu in i det cirkulära. Att ta bättre tillvara på resurser och dela på det vi har är viktiga steg mot en mer hållbar framtid.

Cirkularitet och cirkulär ekonomi är relativt nya begrepp som bör ses i relation till sin motsats: det linjära sättet att tänka. Som med alla modeord är de just ord tills faktiska åtgärder tar form. Nu sker detta i rasande fart.