9. Fintech

Digitaliseringen av bank och finans har gått fort fram. Kommer hela vår ekonomi kunna automatiseras i framtiden? Och hur ska den nya ekonomiska verkligheten kunna inkludera alla grupper i samhället?

I grunden omfattar fintech alla typer av lösningar som med teknik och digitalisering underlättar hanteringen av finansiella tjänster. I dag rymmer begreppet såväl e-handelslösningar som privatekonomi, fondsparande och e-deklarationer.