3. Mobilitet och transporter

Våra resor och transporter har länge varit ohållbara. Nu sker ett stort skifte mot hållbarhet genom elektrifiering, delning och digitalisering.

En viktig nyckel till en hållbar framtid är att vi kan transportera oss själva och våra varor på nya sätt. Med en mobilitetsrevolution kanske vi i framtiden kommer kunna resa ännu mer än tidigare – men på hållbara sätt?


När det gäller utsläppen från transportindustrin kommer siffrorna från Our World in Data.

Här kan du läsa mer om den stora hästbajskrisen i London på slutet av 1800-talet.

Elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle har en del bra statistik kring mobilitet och elektrifieringens utveckling.

Kapitlets första expert Linnéa Kornehed Falck från Einride kan du höra i Under Femton, avsnitt 122.

Expert två är Karolina Pamp SandgrenAfry. En intervju med henne kan du höra i Heja Framtiden, avsnitt 55.

När det gäller ”de flygande bilarna” är Evtol.com en bra utgångspunkt om du vill att hakan ska tappas en smula.

Rymd och hållbarhet borde vi prata mer om. Börja för all del med att lyssna på Heja Framtiden avsnitt 85 med Cecilia Hertz och avsnitt 131 med Stefan Gustafsson.

Hyperloop-projektet i Sydkorea som lyckades notera 1000 km/h har Warp News skrivit om.