5. E-handel och retail

Våra konsumtionsmönster förändras. Att handla på nätet blir allt mer vanligt, och i framtiden kommer det bli både enklare och bekvämare. Detta påverkar förstås den traditionella butiken kraftigt. Men inte bara till det sämre.

Förflyttningen av handeln från offline till online är ett stort skifte som påverkar hur vi tänker kring ekonomi, stadsbild och distribution. Kan vår konsumtion bli smartare och mer hållbar på köpet?