8. Sociala medier och digitala plattformar

Vi skapar, kommunicerar och konsumerar vår verklighet genom de digitala plattformarna. Och utvecklingen har gått fort.

Genom att samla människor digitalt är det möjligt att snabbt skapa tillhörighet, medborgarrörelser och engagemang. Men nätverksåldern befinner sig fortfarande i experimentstadiet.