14. 3D-printing

Att skriva ut prylar och produkter låter kanske mest som en kul grej. Men faktum är att 3D-printing kan ha positiva effekter för en hel rad olika branscher. Det kan också rädda liv. Nu blir tekniken bättre, samtidigt som kostnaderna sjunker.

3D-printing kallas ofta för additiv tillverkning, eller additive manufacturing (AM). Additiv innebär att man lägger till (adderar) lager för lager av ett material istället för att utgå från en stor råvaruresurs och slänga det man inte behöver. Principen symboliserar ett spännande skifte från massproduktion till mer skräddarsydda skapelser.